MŠ Šárka se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

MŠ Šárka – úvodní webová stránka (rozcestí)
MŠ Šárka (ředitelství)
MŠ Dvořáková
MŠ Libušinka
MŠ Žešov

Stav souladu

Webové stránky Mateřské školy Šárka Prostějov, příspěvková organizace splňují požadavky dle par. 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro popis informací na tomto webu je použit značkovací jazyk XHTML 1.0 Transitional, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS. Všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 14.8.2019
Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 28.8.2019

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek Email: miroslavkristof@centrum.cz. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba

Mateřská škola na ul. Šárka, Prostějov má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).
Kontakt je:

Mateřská škola Prostějov,
ul. Šárka 4348/4a
796 01 Prostějov,

Telefon:

582 351 664 (MS Šárka)
607 581 034 (ředitelka)

E-mail:

mssarka@centrum.cz (ředitelka)

mssarka@mybox.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz